Tanghalang Ateneo presents LITISANG BILOG NG CAUCASUS
LITISANG BILOG NG CAUCASUS
The Caucasian Chalk Circle
Sa Panulat ni Bertolt Brecht
Salin sa Filipino ni Ronan Capinding
mula sa sa Ingles nina James Stern, Tania Stern at W.H. Auden

Disenyong Pamproduksyon ni Salvador Bernal
Paglapat ng Awit at Musika ni Ruben Reyes
Paglapat ng Ilaw ni Jonjon Villareal
Sayaw at Galaw ni Matthew Sta. Maria
Sa Direksyon ni Ricardo Abad

LUGAR NG PAGTATANGHAL
Rizal Mini Theater,
Loyola Schools
Ateneo de Manila University

ARAW NG PAGTATANGHAL
Hulyo 5 – 7 (Mula Huwebes hanggang Sabado) sa 7 N.G.
Hulyo 11 - 14, Hulyo 18 – 21 (Mula Miyerkules hanggang Sabado) sa 7 N.G.
Hulyo 7, 14, 21 (Sabado) sa 2 N.H.

TAGAPAGGANAP
Purong pagbibidahan ng mga mag-aaral!

PRESYO NG TIKET
Php 200.00

KARAGDAGANG IMPORMASYON
Para sa paunang pagpapareserba ng mga tiket, makipag-ugnayan kay

REGINA DE VERA, 0915 2429808
Rizal Mini Theater – (+632) 426-6001 local 5121

E-MAIL
http://us.f563.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=info@tanghalangateneo.org


PARA SA IKA-29 NA TAGDULA NG TANGHALANG ATENEO