AILAP Parangal Plumang Asul para sa taong 2006

AILAP Parangal Plumang Asul

Isang payak bagaman masiglang ritwal ng pagkilala sa mga tagumpay na natamo ng mga manlilikhang-sining na Atenista sa nakaraang 2006 ang Parangal Plumang Asul. Bunga ng pagyabong ng sining ng mga Atenista, at bunga ng kakapusan ng mga umiiral na pagpaparangal sa mga manlilikhang-sining -- ibig sabihin, nakalalamang ang pagkilala sa mga manunulat ng panitikan kaysa sa iba pang uri ng malikhaing gawain -- ipinasiya ng AILAP na simulan ang simpleng pagkikita-kita taon-taon, upang kilalanin ang mahahalagang ambag ng manlilikhang-sining na Atenista.

Batayan ng Parangal

Pararangalan ang manlilikhang-sining na Atenista na:

Nakapagpalathala ng akdang nagsusulong sa wika (wikang Filipino at wikang Ingles ng Filipino) at panitikan.
Nanalo sa kompetisyong nasyonal at/o internasyonal.
Nagsalin ng dulang itinanghal nang matagumpay.
Nagdirehe at/o gumanap sa dulang itinanghal nang matagumpay.
Tumanggap ng grant mula sa nasyonal at/o internasyonal na organisasyon upang makapagsulat, makapaglathala, at/o makapagtanghal ng likhang-sining.

Pakipadala sa jcapilos@ateneo.edu ang kumpletong detalye ng iyong mga nagawa bago ang ika-18 ng Agosto. Maaaring tumawag sa Kagawaran ng Filipino (lokal 5320) para sa karagdagang detalye.

"If you make yourself more than just a man... if you devote yourself to an ideal... and if they cannot stop you, you become something else entirely... a legend, Mister Wayne."
- Henri Ducard, to Bruce Wayne ("Batman Begins")