Bagong Produkto mula sa JesCom


Inihahandog ng
Jesuit Communications Foundation, Inc.
at ng
Ateneo Grupo '58

ang aklat na

Mga Tilamsik-Diwa ni Soc Rodrigo
Bernie C. Santos at Corazon Lalu-Santos
Mga Patnugot


“…..ang paglikha ng isang aklat na katulad nito …magiging kontribusyon para makatulong sa paghubog ng kaisipan ng mga kabataan (lalung-lalo na ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan) tungo sa kagandahang asal at sa pagkakaroon ng mga katangiang tulad ng pagiging maka-Diyos, makabayan at makakapwa. Marami sa humigit na 7,000 tulang Tagalog na isinulat ng yumaong si Soc Rodrigo ay nagsasaad ng ganitong mga katangian at pag-uugali."

“Inaasam ng Grupo 58 (binubuo ng mga kaklase at kamag-aral na nagtapos sa Ateneo 'Grade School 1954', 'High School 1958', 'College 1962' at ilang mga kaibigang nakasama sa paaralan) na ang aklat na ito ay magamit sa mga paaralang pansekundarya sa buong bayan, pambribado man o pampubliko, bilang karagdagang material (supplemental material) sa kanilang pag-aaral sa kanilang klase sa Pilipino o Araling Panlipunan/Sibika. Sa ganitong paraan ay madagdagan nawa ang kanilang pagtangkilik, hindi lamang sa kagandahan ng wikang Pilipino, kundi pati na rin sa lahing Pilipino.”

Php 150.00 (SRP)

Ang aklat na "Mga Tilamsik-Diwa ni Soc Rodrigo" ay mabibili sa mga sumusunod na sangay ng JesCom:
-Tanging Yaman, Sonolux Bldg., Seminary Drive, Ateneo de Manila University
-Tanging Yaman, Loyola House of Studies, Ateneo de Manila University
-Tanging Yaman, 5th Flr. Mega B, SM Megamall, Ortigas Center, Mandaluyong City
-Tanging Yaman, Concourse Area, GateWay Mall, Cubao, Quezon City
Para sa iba pang impormasyon, tumawag lamang sa 426-5971- 72 lokal 112 o 113.


Dit G. Sablan

Jesuit Communications Foundation, Inc.

Sonolux Bldg., Ateneo de Manila Unviersity

Loyola Heights, Quezon City

Tel. Nos. (632) 426-5971 loc 112

(632) 927-9659

Fax No. (632) 426-5970