Panawagan para sa mga KomposisyonMaging bahagi ng LIB: Selebrasyon ng Liberasyon atbp. sa pamamagitan ng pagsali sa patimpalak awit, tula o sanaysay!

Ang tema para sa mga komposisyon ay "Pag-iingay para sa liberasyon at pagtugon sa tawag ng lipunan."

Ang mga mapipiling piyesa ay ililimbag sa isang buklet at itatanghal sa Open Mic na gaganapin sa Pebrero 1, 2008. May premyong nagkakahalagang Php2000 ang ipagkakaloob sa akda na pinakamahusay sa kategorya ng tula, sanaysay, at awit. Ang kani-kanilang piyesa ay siguradong itatanghal din sa gabi ng Open Mic. Ang patay-guhit ay sa Enero 12, 2008.

Mekaniks:
TULA/SANAYSAY/MAIKLING KUWENTO:
Magsumite ng apat na kopya ng inyong piyesa. Isama ang inyong pangalan, taon at kurso, at organisayon (kung mayroon man) sa bawat kopya, pati na rin sa brown envelope na paglalagyan nito.

MUSIKAL NA KOMPOSISYON:
Magsumite ng tatlong kopya ng titik at isang mix tape o CD ng inyong komposisyon. Isama ang inyong pangalan, taon at kurso, at organisayon (kung mayroon man) sa bawat kopya, pati na rin sa brown envelope na paglalagyan nito.